maranathamedia-poland.com

Broszury

Krzyk Sodomy i Gomory

KRZYK SODOMY I GOMORY

Zniszczenie Sodomy i Gomory jest jedną z kluczowych historii biblijnych używanych przez ludzi, aby pokazać, jak Bóg niszczy tych, którzy uporczywie odmawiają poddania się Jemu. Ogień, który pochodzi z Nieba jest rozumiany jako pochodzący od samego Boga, wylewającego furię ognia, aby zakończyć życie tych nędznych grzeszników, którzy byli dla siebie ciężarem i nikczemnie wpływali na świat.

Ale jakie jest znaczenie słów Objawienia w odniesieniu do Sodomy?

Ap 11:8 A ich zwłoki będą leżeć na ulicy wielkiego miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też nasz Pan został ukrzyżowany.

W jakim sensie Chrystus został ukrzyżowany w Sodomie? Czy to nie bezbożni mieszkańcy Sodomy zostali zniszczeni w tym mieście? Czy to możliwe, że wielu z nas wpadło w pułapkę myślenia, że Chrystus został “uderzony przez Boga i utrapiony” w Sodomie, podczas gdy Chrystus został tam ukrzyżowany duchowo?

“I ci, którzy Go przebili”. Te słowa odnoszą się nie tylko do ludzi, którzy przebili Chrystusa, gdy wisiał na krzyżu Kalwarii, ale także do tych, którzy dzisiaj przez złe mówienie i czynienie zła przebijają Go każdego dnia. Codziennie cierpi mekę ukrzyżowania. Codziennie mężczyźni i kobiety ranią Go, hańbią Go, odmawiając czynienia Jego woli. {ST, 28 styczeń 1903 par. 8}*

Ta historia jest ważna dla nas, ponieważ przedstawia przykład tego, co stanie się na koniec tysiąca lat – tak jak Sodoma i Gomora, które poniosły karę wiecznego ognia. {Jud 1,7}

Panowanie nad ziemia

Pod przekleństwem grzechu cała natura miała poświadczyć człowiekowi o charakterze i skutkach buntu przeciwko Bogu. Kiedy Bóg stworzył człowieka, dał mu władzę nad ziemią i wszystkimi żywymi stworzeniami. Dopóki Adam pozostał wierny Niebu, cała przyroda była mu podporządkowana. Ale kiedy zbuntował się przeciwko prawu Bożemu, niższe stworzenia zbuntowały się przeciwko jego rządom. W ten sposób Pan w swoim wielkim miłosierdziu ukazał ludziom świętość swojego prawa i pozwolił im z własnego doświadczenia poznać niebezpieczeństwo odrzucenia tego prawa, nawet w najmniejszym stopniu. (PP 59, 60)

Na każdym kroku prześladowała ich świadomość utraconego panowania. Adam był królem wszystkich stworzeń niższego rzędu. Władza jego była uznawana do czasu, kiedy był lojalny wobec Boga. Po popełnieniu grzechu państwo jego rozpadło się. Duch buntu, któremu sam uległ, opanował wszystkie stworzenia. W ten sposób zło wdarło się wszędzie i opanowało nie tylko rodzaj ludzki, lecz także świat zwierząt i całą przyrodę. Skażone zostały drzewa w lesie, trawa na łąkach i powietrze, którym oddychano. Wszystko było napiętnowane poznaniem grzechu i zła. (Wy 18,3)

WARTOŚĆ DUSZY

Mamy nieskończoną wartość dla naszego Ojca i Jego Syna, naszego Pana Jezusa. Nie ma znaczenia, że rzeczy, które posiadamy nie są tak dobre, jak rzeczy, które posiada ktoś inny. Nie ma znaczenia, jeśli nie mamy wysokiej lub ważnej pozycji w naszej pracy lub w naszym kościele. Nie ma znaczenia, czy ludzie nas lubią, czy nie. Żadna z tych rzeczy nas nie wartościuje. Szatan chce, abyśmy wierzyli, że mają one wartość, ale tak nie jest. Wartością naszą jest nieskończona cena zapłacona za nasze odkupienie – a tą nieskończoną ceną było życie Boga w Jego Synu. To jest prawdziwa wartość duszy. Każdej jednej duszy!

WZÓR SĄDÓW BOŻYCH

WZÓR SĄDÓW BOŻYCH