maranathamedia-poland.com

Głoszenie Łagodnego Charakteru i Odpoczynku
Ojca i Jego Jednorodzonego Syna.

[1]Ostatnie promienie łaski, ostatnie poselstwo miłosierdzia, dane światu, są objawieniem Jego pełnego miłości charakteru. [2] Dzieci Boże mają być ucieleśnieniem tego charakteru. Życiem mają świadczyć o tym, co łaska Boża uczyniła dla nich. Sprawiedliwość ma świecić dobrymi uczynkami, słowami prawdy, świętym działaniem. [3] Chrystus, blask chwały Ojca, przyszedł na ziemię jako światłość świata. Przyszedł zapoznać ludzi z Bogiem. O Nim napisano: “Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą (...) chodził, czyniąc dobrze”. Dzieje Apostolskie 10,38. – Przypowieści Chrystusa 270

[1] Poselstwo [2] Misja [3] Wzór