maranathamedia-poland.com
Wydane LUT 15, 2024
22
Pliki do pobrania 86

WARTOŚĆ DUSZY

Mamy nieskończoną wartość dla naszego Ojca i Jego Syna, naszego Pana Jezusa. Nie ma znaczenia, że rzeczy, które posiadamy nie są tak dobre, jak rzeczy, które posiada ktoś inny. Nie ma znaczenia, jeśli nie mamy wysokiej lub ważnej pozycji w naszej pracy lub w naszym kościele. Nie ma znaczenia, czy ludzie nas lubią, czy nie. Żadna z tych rzeczy nas nie wartościuje. Szatan chce, abyśmy wierzyli, że mają one wartość, ale tak nie jest. Wartością naszą jest nieskończona cena zapłacona za nasze odkupienie – a tą nieskończoną ceną było życie Boga w Jego Synu. To jest prawdziwa wartość duszy. Każdej jednej duszy!